Allerede i november 2019 gjorde museet kommunalbestyrelsen m.fl. opmærksom på at noget var helt galt i sagsbehandlingen hos Plan & Teknik.

Her er modtagerne og korrespondancen: 

Mette Gerdøe-Frederiksen <mgfrederiksen@vordingborg.dk>
cc:Heino Frederik Hahn <hhahn@vordingborg.dk>,
Marie Hansen <mhansen@vordingborg.dk>,
Anders Johannes Andersen <aandersen@vordingborg.dk>,
Anders Christopher B Thestrup <athestrup@vordingborg.dk>,
Ann Busch <abusch@vordingborg.dk>,
Bo Manderup-Jensen <bmanderup@vordingborg.dk>,
Brit Tordrup Hindborg Skovgaard <bskovgaard@vordingborg.dk>,
Carsten Olsen <colsen@vordingborg.dk>,
Daniel Irvold <dirvold@vordingborg.dk>,
Else-Marie Langballe Sørensen <emsoerensen@vordingborg.dk>,
Eva Sommer-Madsen <esmadsen@vordingborg.dk>,
Jesper Berring-Poulsen <jbpoulsen@vordingborg.dk>,
John Pawlik <jpawlik@vordingborg.dk>,
Karina Nerup Foss <knfoss@vordingborg.dk>,
Karina Fromberg-Christensen <kfromberg@vordingborg.dk>,
Kenneth Dahl Andersen <kandersen@vordingborg.dk>,
Kirsten Overgaard <kovergaard@vordingborg.dk>,
Kurt Johansen <kjohansen@vordingborg.dk>,
Mette Høgh Christiansen <mchristiansen@vordingborg.dk>,
Tom Michael Larsen <milarsen@vordingborg.dk>,
Michael Larsen <mlarsen@vordingborg.dk>,
Michael Seiding Larsen <mslarsen@vordingborg.dk>,
Nikolaj Nørager Wilstrup Reichel <nreichel@vordingborg.dk>,
Peter Ole Sørensen <psoerensen@vordingborg.dk>,
Poul Adolf Flink Larsen <palarsen@vordingborg.dk>,
Susan Thydal <sthydal@vordingborg.dk>,
Thorbjørn Kolbo Andersen <tkolbo@vordingborg.dk>

25. aug. 2020 

Hej igen

Blev ringet op af Mikael igår, så en eller anden må have foretaget sig noget aktivt. Tak for det!

Jeg skriver til jer fordi jeg ikke fik svaret ordentligt på borgmesterens spørgsmål om hvad formålet med den nye hjemmeside er. Jeg svarede at det skulle ses som PR-arbejde for museet, men det er faktisk ikke hele sandheden. Det altoverskyggende formål er at sikre, at ingen borger skal udsættes for samme behandling som den jeg fik hos Plan & Teknik.

Mikael fortalte at det ville resultere i en retssag om ærekrænkelse, og det er faktisk også det jeg håber, da det vil give mig lejlighed til at få de implicerede til at forklare sig under vidneansvar.

Vi kan derfor ligeså godt starte de indledende øvelser nu, så jeg vil hermed tilspørge hver enkelt medlem af kommunalbestyrelsen om I er enige med formanden for Plan & Teknik´s konklusion, at sagsbehandlingen er foregået efter bogen/enhver borger ville få samme behandling?

Og I behøver ikke at gå ned i mange detaljer, men blot forholde jer følgende 3 forhold:


 1. Var det i orden at Vejdirektoratet blev kontaktet med henblik på at pålægge museet udgiften til en ny svingbane?
 2. Var det i orden at gennemføre en nabohøring uden at informere ansøger?
 3. Var det i orden at beslutte at der skal laves en lokalplan p.gr.a. bestemmelserne vedr. kystnærhedszonen, og efter at nabohøringen var gennemført? 


Kærlig hilsen

Frederik Backhaus


man. 24. aug. 2020 

Hej alle i banden

Jeg har nu i snart et år gjort jer opmærksom på at jeres åndelige leder, borgmesteren/Dikael, har forbrudt sig mod landets love og ikke kan fortsætte som borgmester.

Jeg har tilbudt jer dokumentation, men ingen af jer har reageret. Tænker at I er enige med Dikael i, at jeg ikke kan forvente at få opfyldt mine borgerlige rettigheder med de forfærdelige politiske holdninger jeg har. Hvis I har en anden udlægning hører jeg gerne fra jer.

Nå men jeres accept af Dikaels lovbrud har ikke fået mig til at opgive hestevognsmuseet, og jeg har som led i PR-arbejdet derfor lavet en ny hjemmeside til borgmesteren - www.dikael.dk

Håber snart at se jer alle på hestevognsmuseet.

Kærlig hilsen

Frederik Backhaus


ons. 13. maj 2020 

Kære alle i flertalsbanden

Nu har Dikael og Valhøj så gjort det i nælderne igen igen, nu sammen med formand for Plan & Teknik, Michael Larsen - se medsendte.

I marts måned 2019 blev der afholdt 2 møder hos Teknik & Miljø med Flemming Bo Hansen og byggesagssagsbehandler.

Tegninger og dokumenter blev lavet og overført til deres system, som de havde store kvaler med at få til at fungere.

Da alle dokumenter er landet i systemet afholdes nyt møde den 25/4 hvor projektet blev gennemgået. Eneste udfordring var brandsikkerheden idet gæster på 1. salen i hovedhuset skulle have særskilt brandtrappe ud mod Kostervej. Alternativt skulle der sættes en brandvæg op. Problemet blev løst ved at loftet delvist blev nedtaget i staldbygningen.

Den 4. maj bringer Sydsjællands Tidende historien om plantning af træer for lokalrådet i Kalvehave og omegns midler. Jeg bliver kontaktet af spejderbevægelsen som gerne vil være med i projektet. Jeg tager derfor kontakt til Dikael, og vi har en lang snak og bliver enige om at kommunens arealer skal kortlægges så vi blandt meget andet kan få gang i, at retablere de tidligere Alleer. Vi aftaler at Dikael sætter et møde op med forvaltningen så vi i fællesskab kunne få kortlagt de arealer og veje der kunne komme i spil.

Her er det så at Dikael googler mig og finder denne her teori om Helle Thorning Schmidts kønslæber. Jeg bliver derfor kontaktet af driftsleder Ole Sejr Jakobsen, som fortæller at det hele er aflyst, og at kommunen har ansat en landskabsarkitekt i stedet. Jeg får skrevet til Dikael, at jeg er ved at åbne hestevognsmuseet i Tjørnemarke, som han sjovt nok ikke kommenterer. Men straks herefter indsættes ny sagsbehandler, som ignorerer mine henvendelser, og egenhændigt skriver til vejdirektoratet og beder dem om at pålægge mig at etablere en svingbane(omkostning 2-3 mio) ind til museets parkeringsareal. Herudover gennemføres en nabohøring uden at jeg er informeret. Forvaltningen nægter dernæst at foretage sig yderligere, og afviser en egentlig sagsbehandling. Da operationen med vejdirektoratet og nabohøringen ikke lykkedes afvises en godkendelse alligevel med henvisning til at der måske skal laves en lokalplan. Det hele sluttes af i 2020 med Valhøjs indsigtsfulde ord; “Nu er jeg helt sikker på at der skal gennemføres en lokalplan, for det tilsiger reglerne i Kystnærhedszonen”........jeg gentager lige “Kystnærhedszonen”. 

Jeg er med på jeres strategi om at forholde jer passive, men for en god ordens skyld er der hermed redegjort for sagen.

mvh

Frederik Backhaus

------------------------


man. 6. apr.

Hej Michael

Tak for dit svar, i din egenskab af Formand for Plan & Teknik. Dejligt at du på den måde kan skære igennem fakta og substans og klassificere hele forløbet som "en fin og reguler behandling og vejledning, igennem hele sagen". 

Det er perfekt, at du på denne måde entydigt legitimerer flertalsgruppens modus, her 13 måneder efter ansøgningen blev iværksat. Men du kunne også bare have skrevet, at du har blind tillid til Anja Valhøj, og at du er en loyal tinsoldat i flertalsgruppens kollektivistiske forvaltning/parkering af loven. Det er i hvert fald det som står tilbage, hvis det altså er rigtigt, at du har "læst det hele igennem flere gange". Men lad nu det ligge, med din dom på yderligere 1-2 års sagsbehandlingstid ændres projektet til blot at være Galleri/kunstudstilling, med et forventet antal gæster på under 3000 pr. år. Ligesom i foregående projekt er der ingen ændringer i bygninger, tilkørselsforhold eller parkering. 

Ser overordentlig meget frem til at se hvornår og hvordan I nu vil forsøge at stoppe projektet. Og vi kan jo ligeså godt starte her, når nu du alligevel er blevet varm. Kan du som formand for Plan & Teknik se nogen forhindringer for et sådant galleri/kunstudstilling? 

Nu skulle du jo nødigt forstyrres mere på byggepladsen mere end godt er, så du kan bare skrive det samme igen, nemlig at det ikke kan lade sig gøre p.gr.a. af det her med kystnærhedszonen. Det lyder skide godt, og Valhøj og Dikael siger at den er god nok!

mvh

Frederik Backhaus


 

søn. 5. apr. 2020 

Hej Frederik

 Tak for dine mails og telefonsamtale. Nu har jeg læst det hele igennem flere gange og jeg synes faktisk du har fået en fin og reguler behandling og vejledning, igennem hele sagen, modsat det du gav udtryk for. Hvis du/i stadig har planer om hestevognsmuseum på lokaliteten, så synes jeg at du skal benytte dig om tilbuddet fra Planchef Anja Valhøj vedr. et møde, når tiderne igen er til det.

mvh

Michael Larsen

 

Den 3. april 2020 

Hej Anja

Tænkte nok at du igen går i flyverskjul. Skal jeg tolke det derhen at du ikke svarer mere i denne sag?, ej heller dine medarbejdere?

mvh

Frederik Backhaus

 

ons. 1. apr. 2020 

Hej Anja

Tak for hurtigt svar, jeg har medsendt den manglende belastende mail i denne streng.

Nå men nu har projektet jo været i nabohøring så hvem er det ellers som du mener der skal høres? Og tilbagestår der andet end en allerede afholdt høring, som du mener fordrer en lokalplan?......jeg er ked af at bringe det på banen, men du skriver altså ikke andet. 

Og når der som i dette tilfælde er tale om parkerings- og tilkørselsforhold, vil du da fastholde at Labyrintparken er sammenlignelig med projektet?

Sidst men ikke mindst så er det jo dig og ikke mig der bruger kystnærhedszonen som eneste argumentet for at der skal laves en lokalplan - "Det kan jeg nu sige med sikkerhed. Selv om aktiviteterne primært foregår i eksisterende bygninger, er det stadig en væsentlig ændret anvendelse i kystnærhedszonen, hvor landzonereglerne er særligt stramme" - så det må være muligt for dig at få svare på hvilke bestemmelser som du mener projektet kan være i konflikt med. Så vi tager den lige igen. Hvilke bestemmelser omkring kystnærhedszonen er i vejen for projektet?

Som jeg ligeledes nævnte i telefonen så vil jeg meget gerne sætte det forventede besøgstal ned, men det fik dig jo heller ikke til at rokke ved at der skal laves en lokalplan. Snarere tvært om, men bare for at være sikker så forventes der altså faktuelt ikke et besøgstal på 10.000 men 5.000 pr. år, så hvad er nu dit argument for at der skal laves en lokalplan? Udover selvfølgelig at du bare har en usigelig lyst til at lukke projektet ned hvilket, sammen med Dikaels signatur, jo er skåret ud i granit i dine svar. Men sådan har det jo været lige fra første mails fra dig og Dikael. Og nu er du sikkert rigtig sur og vil ikke svare igen, men det flytter ikke ved substansen. Du har ikke noget argument for at der skal laves en lokalplan, andet end den nævnte mere lystbetonede.

mvh

Frederik


søn. 5. jan. 2020 

Kære alle

Godt nytår, beklager manglende fortsættelse af julequiz, men jeg måtte lige trække stikket sammen med Heino.

Den væsentligste årsag til at I skal droppe rådhuset er, at det er en eklatant klimabelastning som ikke kan forsvares. Selv dronningen er nu trådt ind i klimakampen, så lur mig om ikke I får en fortjenstmedalje hvis I dropper rådhuset.

Og tænk på det hav af sympati, der vil vælte ned over jer hvis I kunne transformere jeres investeringsvillighed til at satse på klimaet i stedet. Det er sgu lige før, at Gretha Thunberg tager turen herover på en hest i bare begejstring.


I kan gøre sådan her;

 1. Nyt rådhus annulleres, og nuværende rådhus + Langebæk og Præstø renoveres færdigt. Samlet budget 10 mio.(jo det kan godt lade sig gøre!)
 2. En stor del af de allerede afsatte midler til et nyt rådhus, anvendes til opkøb af landbrugsjord. Dvs. en god del af de vedtagne besparelser rulles tilbage, og at der fortsat optages lån på f.eks. 100 mio over de næste 4 år til opkøb/forpagtning af landbrugsjord. Modsat et nyt rådhus, så vil alle 100 mio komme tilbage til kommunekassen via videresalg af skovarealer og naturområder til private, virksomheder og fonde. 
 3. Kommunens arealer langs veje, parker, anlæg m.v. kortlægges, med henblik på plantning af træer og bambus(autoværn), og omlægning til natur/biodiversitet.
 4. Kommunens godt 500 jobparate ledige unge på kontanthjælp aktiveres som klimaarbejdere. Jobbeskrivelse; Plantning af træer og omlægning til natur/biodiversitet.
 5. Jobcenter-funktionen slankes og omstruktureres til organisering og uddannelse af klima-arbejderne.
 6. Borgere med naturhaver fritages for renovation
 7. Nytilflyttere der vil bygge økologisk tilbydes gratis byggegrund - Nyt økologisk typehus - Vordingborghuset
 8. Se mere på https://klimakrigerne.dk/vordingborgmodellen.html


Så kære kommunalbestyrelse, I står i den usigeligt privilegerede position, at I takket være jeres investeringsvillighed, nu kan tage teten i klimakampen. Og hvis I griber den, ender det sgu med, at I bliver genvalgt som folkets klimahelte.

I en globaliseret verden kan effektive lokale klimaløsninger spredes med lynets hast. Og alene derfor har I som kommunalbestyrelse, både ret og pligt til, at træde i karakter for miljøet/fremtiden.

Og mht. hestevognsmuseet, så ville det glæde både Tom og jeg hvis nogen af jer kunne afse tid til at komme til Tjørnemarke. Så kan I ved selvsyn vurdere museets potentiale, samt behovet for en svingbane, og hvad deraf følger.

I håb om at I allerede er kommet godt ind i det nye år.

mvh

Frederik


tir. 26. nov. 2019

Kære alle

Jeg prøver lige igen. Nu med en julequiz; 

Hvad hedder den borgmester, som er ansvarlig for sammenhængen mellem en teori om Helle Thorning Schmidt´s kønslæber (se vedhæftede billede) og Anne Valhøjs svingbane(se medsendte)?

Det starter med D(håber I kan jeres Søs & Kirsten, I skal bare skifte Moster Elly ud med kommunaldirektørerne. Og nå ja der er da visse ligheder, jeg ligner jo også en pik på en prik).

Og lad nu julen komme ud i alle kroge af hele Danmarks hyggeligste rådhus mens tid er. Mit bøn til jer er, om I vil gøre jer den ulejlighed at se med kærlighed på det I har, og som måske aldrig kommer tilbage. 

For aldrig så jeg et federe og mere hyggeligt rådhus, end da jeg flyttede herned for 3 år siden. Man starter med at blive omkranset af det hele, og når man træder ind er det som at gå direkte ind i en dagligstue. Alt ligger lige for og intet forekommer at foregå bag lukkede døre. Og alle smiler….har I lagt mærke til det?. Prøv at tage tage ind til en af de nyopførte glas-øjebæer i København, og beret venligst hvilken ånd I kan observere her….I befinder jer på et palads når det kommer til at møde borgerne i øjenhøjde. Og hvor tit hænder det ikke, at eftertiden opdager guldet som samtiden smed på porten.

Så sæt jer nu bare ned i en rundkreds og bliv enige om at I har fucket up, og så se at få gjort noget ved det…...det er jo snart jul, og sikken en nøgle I har fået til at brede julebudskabet ud. Og Dikael, ja han finder jo nok tilbage til korpset han forlod, for her kan han jo gøre gavn. Det ville være så fint hvis Dikael bare afleverede borgmesterkæden til den rigtige Michael så julefreden kunne manifestere sig i det sydsjællandske.

Glædelig jul!

Kærlig hilsen

Frederik Backhaus


--------------

Kære Frederik

 

Jeg skal hermed kvittere for din mail.

 

Jeg vil starte med at sige, at tonen overfor min medarbejder er helt uacceptabel, og hvis du ønsker videre dialog om din sag, skal du slå en anden tone an.

 

Mette er ikke ude på at sabotere din ansøgning over hovedet, men forsøger at koordinere sagen, der involverer som minimum landzonetilladelse (anvendelse, omfang, parkering, påvirkning af omgivelserne, herunder bl.a. trafik), byggetilladelse (toiletter, brand, energi mv.) og miljøhensyn (spildevand, dyrehold tæt på boliger mv.).

 

Faktisk er vi der, hvor vi vurderer at et museum med forventet 10.000 gæster i sommerhalvåret, og i så fald vil det udløse lokalplanpligtigt.

 

Du behøver heller ikke at betvivle hendes intentioner ift. at sende det til vejdirektoratet. Hun gør sit arbejde, og når der ligger en servitut på ejendommen, hvor der står at Vejdirektoratet skal høres, så er det klogt at høre dem uanset om der er direkte adgang. Det kan fx være, at de stiller krav om en svingbane, hvis der pludseligt skal forventes øget trafik op ad Tjørnemarksvej til museet. Og det vil være en udgift, der skal afholdes af jer som projektejer.

 

Det lyder måske som en simpel sag, men det er det ikke, når det involverer min. fem lovgivninger. Sagen er sendt i intern høring, i høring hos Vejdirektoratet og i dag også i nabohøring.

 

Jeg ved at Mette i sommers inviterede til et møde, som du aflyste, og du er ikke vendt tilbage siden vi skrev, at vi først kunne mødes efter uge 28. Så jeg foreslår at vi tager et møde, om 14 dage, når vi har modtaget alle høringssvar og forventer at have afdækket de forskellige forhold, der kan være. Så kan vi tale om hvordan vi griber processen an, og hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan og hvilke forhold, der skal være opfyldt. Herefter kan vi, hvis vi sammen er kommet frem til at projektet er realiserbart, udarbejde en sag til politisk behandling om igangsættelse af lokalplan. Det kan også være at vi kan komme frem til et mindre projekt, der ikke medfører lokalplanpligt. Jeg kan foreslå mandag den 23. september for et møde.

 

Venlig hilsen
Anja Valhøj
Planchef


man. 25. nov. 2019 

Kære Mette

Tak for de smukke ord. Undskyld mig men hvad er det lige, som jeres nye luksushytte vil gøre for andre end jer selv?

Det er gud ske lov ikke hele året rundt at I fejler, og der er altså heller ikke megen ironi i mit svar til Heino, se nedenfor.

Kærligste julehilsner

Frederik


Hej Heino

Tak for det, men det er ikke humor alt sammen. For hvordan kan du forene nedskæringer på ældreområdet med et behov for destruktion(nedrivning af det ikoniske rådhus) og miljøsvineriet med opførelsen af et nyt goldt rådhus?

Det er en gal mands værk, og jo før du fatter det jo bedre. Spørgsmålet du bør stille dig selv er, om du har bollerne til at give Smeden fingeren.

Kærlig hilsen

Frederik Backhaus


søn. 24. nov. 2019 kl. 10.47 skrev Mette Gerdøe-Frederiksen <mgfrederiksen@vordingborg.dk>:

Kære alle.

Jeg er så glad for denne søde juletid. Alle har lyst til at gøre noget for andre Så skønt; og hvor ville det være dejligt, hvis det skete hele året. ( Og, ja. Jeg kan godt læse ironien i beskeden. God jul 


Den 24. november 2019 kl. 08.22.51 CET skrev Heino Frederik Hahn <hhahn@vordingborg.dk>:

Der er længe til 1 april 

Den 23. nov. 2019 

Kære medlemmer af kommunalbestyrelsen

Jeg har sendt denne lille opsang til borgmesteren. Det sidste bør I nok studse lidt over. Nå men, hvem blinker først?

mvh

Frederik Backhaus


fre. 22. nov. 2019 kl. 11.36
Subject: Gratis renovering af rådhuset
To: Borgmesteren Fællespostkasse <borgmesteren@vordingborg.dk>

Kære Mikael

Jeg har med stor undren læst at en renovering af bl.a. rådhuset skulle løbe op i 30 mio. kr. Det er jo en helt afgørende udgiftspost, da den har banet vejen for en eller anden form for rationale bag beslutningen om at opføre et nyt rådhus. 

Det er jo snart jul, så jeg tror godt at jeg kan få borgere til at deltage og virksomheder til at sponsorere renoveringen af rådhuset, hvis altså I blot trækker budgetforliget tilbage. Julen ville komme tilbage, de ældre ville få deres pleje og der ville blive råd til alt muligt til gavn for borgerne. Kommunen har jo i forvejen ikke nogen penge, men måske der alligevel ville blive plads til et klimatiltag som gratis renovation for dem med naturhaver.

Så hvad siger du til en gratis renovering af rådhuset?, vi kunne evt. gennemgå arbejderne på rådhuset med pressen på sidelinien.....hvis du tager julemandskostumet på får du utvivlsomt titlen som årets julemand!.

Sender du det videre som du plejer?, og har du talt med Valhøj for nyligt?


Bedste hilsner

Frederik Backhaus


Tue Nymand Mørk tnm@vd.dk (vejdirektoratet)

24. sep. 2019 14.06

til Mette, frederikbackhaus@gmail.com


Kære Mette

 

Tak for orienteringen.

 

Som du skriver er arealerne nærmere end 25 m fra midten af Kostervej pålagt vejbyggelinje. Etablering af faste anlæg, om- eller tilbygning af eksisterende bygninger eller etablering af nye bygninger inden for vejbyggelinjen forudsætter derfor dispensation fra Vejdirektoratet.

 

Længen nærmest Kostervej er beliggende indenfor vejbyggelinjen.

 

Vi har gennemgået ansøgningsmaterialet. Jeg har desuden telefonisk kontaktet Frederik Backhaus, som har oplyst, at længen nærmest Kostervej ikke om- eller tilbygges.

 

Frederik har desuden oplyst, at der ikke ændres på adgangsforholdene til ejendommen.

 

Vi har derfor ikke bemærkninger til det foreliggende projekt udover, at det bør sikres, at parkering kan ske på egen grund.

 

Jeg har til orientering vedhæftet den tinglyste byggelinjedeklaration.

 

Hvis der fremadrettet som en del af projektet ønskes etableret faste anlæg, der foretages væsentlige forandringer af eksisterende bygninger eller sker etablering af nye bygninger inden for vejbyggelinjen, forudsætter det derfor dispensation fra Vejdirektoratet.

 

Hvis der fremadrettet opstår behov for at ændre adgangen nærmest Kostervej, forudsætter det Vejdirektoratets samtykke i henhold til Vejlovens § 49, stk. 3, da adgangen ligger nærmere end 50 m fra statsvejen Kostervej.

 

Til jeres orientering er der udarbejdet foreløbige planer for etablering af en cykelsti fra Vigen til Lendemarke. Projektet kan berøre arealer inden for vejbyggelinjen langs Kostervej på denne strækning, hvis det realiseres.

 

Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte mig.

 

Kopi til Frederik Backhaus

Venlig hilsen

Tue Nymand Mørk
Fuldmægtig
Planlægning og Myndighed (Næstved)

Toldbuen 6
4700 Næstved

Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2996

tnm@vd.dk


Anja Valhøj anv@vordingborg.dk via gmail.com

31. mar. 2020 13.38

til Frederik

Hej Frederik

 

Tak for din mail på baggrund af telefonsamtale d.d. vedr. hestevognsmuseum.

 

Som lovet genfremsender jeg den seneste mail fra december 2019, hvor jeg skriver, at hestevognsmuseet kræver lokalplan, og at jeg skal have nogle oplysninger før jeg kan fremsende til politisk behandling om igangsættelse af lokalplan. Efter den mail fik jeg en mail, der var stilet til mine politikere, og jeg har derfor ikke gjort mere i sagen.

 

Jeg kom ind i sagen i september 2019 på baggrund af en mail, hvori du kritiserede min medarbejder for at forhale og hindre dit projekt.

 

Jeg orienterede dengang om at hestevognsmusset kræver lokalplan, hvor jeg lagde op et møde med henblik på at drøfte detaljerne om hvad der kræves og den videre proces for på den baggrund at udarbejde en sag til politisk behandling om igangsættelse af lokalplan.

 

Til dette forslag skrev du en mail, hvor du ikke kommentere på forslaget om et møde, men fortsatte med at kritisere min medarbejder og betvivle hendes og vores forvaltningsretlige tilgang. Det er korrekt, at det har jeg ikke har svaret på den mail, og det agter jeg heller ikke, for jeg har ikke yderligere at tilføje.

 

 

Venlig hilsen

Anja Valhøj
Planchef


Fra: Frederik Backhaus [mailto:frederikbackhaus@gmail.com]
Sendt: 31. marts 2020 13:07
Til: Anja Valhøj <anv@vordingborg.dk>
Emne: Re: Autosvar:[Sag:19/10086] Re: Beskrivelse af planer for hestevognsmuseum - Plantagevej 2 4780 Stege 20190253 - Beskrivelse-01.pdf

 

Hej Anja

Tak for dagens tlf-møde. Som aftalt skriver du en mail til mig om, at du nu vil indstille projektet til en lokalplan for udvalget for plan og teknik.

Som meddelt vil tidsrammen for en lokalplan på yderligere min. et år betyde, at projektet må skrinlægges da museet er gjort klar til åbning indenfor den af forvaltningen lovede sagsbehandlingstid på max. et år.

At Vordingborg kommune på denne måde vil forhindre 2 frivillige foreninger i at åbne et hestevognsmuseum, trods rettidig ansøgning i marts måned 2019, skyldes så vidt jeg kan forstå på vores samtale, en uhensigtsmæssig kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler. Dette beklager jeg omend Vejdirektoratet deler min frustration.

Tom og jeg har nu ryggen mod muren, og skal på meget kort tid finde ud af hvordan vi får afviklet projektet uden at lide yderligere tab. Vil derfor bede dig om at skrive den aftalte mail hurtigst muligt.

mvh

Frederik Backhaus


Da Sydsjællands Tidende går ind i sagen i dec. 2020, ansætter borgmesteren en ny sagsbehandler. Hans opgaver bliver at udviske culpa. Det gik ikke så godt:

Hej Magnus

Jeg er med på, at der jvf. § 37 Stk.1 ikke skulle have været en nabohøring, men nabohøringen skyldes jo, at det var på dette tidspunkt, at forvaltningen besluttede sig for at starte chikanen/sabotagen/lukningen af hestevognsmuseet - som skrevet var første første forsøg på at lukke museet jeres henvendelse til Vejdirektoratet for, at pålægge mig omkostningerne til en svingbane, i øvrigt henover den kommende cykelsti. Vejdirektoratet ville ikke deltage i jeres åbentlyse chikane, hvis du er i tvivl kan du kontakte vejdirektoratet i Næstved. Nabohøringen i august 2019 var jeres næste skridt i chikanen/ulovlighederne. 

Og jeg er også med på, at i Danmark registreres bygningers status i BBR. Men hvorfor er det så nu lige at Mette anvendte §37, Stk.1 ifm. etableringen af skolen?....så det du skriver giver jo ingen mening. Og hvis du tager et lille blik på din chef Anja Valhøj senere afgørelse/dødsstød - at der skal laves en lokalplan for hele området fra Alexandrines bro til Lendemarke for, at museet kan godkendes - så driver culpaen jo ned af hver en skrivelse, og det forhold at I/borgmesteren først reagerer/svarer når en journalist skriver om sagen og beder om aktindsigt, er jo sømmet i kisten. Har du en anden forklaring hører jeg den meget gerne.

I har tilbageholdt høringsskrivelsen - I sendte ikke høringsskrivelsen til mig som ansøger, kun samtlige borgere modtog høringsskrivelsen. I 1,5 år har jeg rykket for høringsskrivelsen til samtlige 3 sagsbehandlere, jeres chef og hele kommunalbestyrelsen. Først da journalist beder om aktindsigt udleverer I den. Jeg fremsender gerne samtlige rykkere til gennemsyn.

Og rent semantisk behøvede jo hun slet ikke skrive noget om bygningernes klassifikation, hun kunne jo bare skrive bygninger. For det er jo blot, som du skriver, "en oplysende tekst der skal give naboerne en umiddelbar ide om hvor det er museet skal indrettes". 


Med venlig hilsen

HESTEVOGNSMUSEET

Frederik Backhaus

TEL 60148513

hestevognsmuseet@gmail.com

www.hestevognsmuseet.dk


Kære Magnus

Her er den korrekte gengivelse af planlovens § 37, stk. 1:

"Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter § 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig".

I høringsskrivelsen skriver Mette, at det er "overflødiggjorte landbrugsDRIFTbygninger" hvilket jo netop understreger at hjelmen kan findes i § 37, Stk 1. Hvis det havde været §35, stk. 1 havde hun jo offentliggjort, at det er "andre overflødiggjorte bygninger" jvf. Stk. 2. 

Og det er jo sådan med forvaltningsloven, at I som myndighed skal pleje borgernes interesser inden for lovens rammer, hvilket i sagens natur betyder at I skal tilgodese hestevognsmuseets interesser, dvs. behandle sagen efter § 37, stk. 1, al den stund at I selv har offentliggjort at der er tale om overflødiggjorte landbrugsDRIFTbygninger. Hvis I som myndighed efterfølgende både tilsidesætter og tilbageholder egne offentliggjorte klassifikationer, til skade for borgeren, er det mildest talt i strid med forvaltningsloven. 

Er det ikke sådan, at I sagtens kunne behandle sagen efter § 37 stk. 1, når nu kommunens mest garvede sagsbehandler har offentliggjort over for samtlige borgere i Tjørnemarke, at det er "overflødiggjorte landbrugsDRIFTbygninger" ? På denne måde kunne I pleje borgerens interesser, ligesom Mette gjorde det da skolen blev etableret i selvsamme bygninger.


Med venlig hilsen

HESTEVOGNSMUSEET

Frederik Backhaus

TEL 60148513

hestevognsmuseet@gmail.com

www.hestevognsmuseet.dk


Kære Magnus

Mette fastslog jo også, at skolen skulle etableres jf. § 37, stk. 1. Her var hun jo også sagsbehandler. Er dette ikke korrekt? Sender du hørings bilagene til mig?

mvh

Frederik Backhaus

Dir./Civiløkonom, HA

Viemose Gade 30

4771 Kalvehave

TEL 6014 8513


Hej Frederik

Hvis Mette havde vurderet, at museet kunne etableres i bygningerne jf. § 37, stk. 1, så havde hun ikke udsendt en nabohøring, da der i givet fald havde været tale om en anmeldelse som ikke sendes i nabohøring.

 

Mette skriver:

”Vordingborg Kommune har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til indretning af besøgsvirksomhed i form af hestevognsmuseum i overflødiggjorte landbrugsdriftbygninger på ejendommen Plantagevej 2, 4780 Stege, matr. nr. 5a, Tjørnemarke, Stege Jorder.”

 

Når Mette skrev sådan, er det fordi, at en orientering skal være umiddelbart oplysende. Hvis hun havde skrevet, at museet skulle indrettes i ”udhuse”, ville den gennemsnitlige dansker ikke have forbundet det med bygningerne med BBR. nr. 2 og 3, men måske kun med bygningen med BBR. nr. 4 – altså garagen. Det er altså en oplysende tekst der skal give naboerne en umiddelbar ide om hvor det er museet skal indrettes. Der er ikke tale om en officiel meddelelse om hvad status på bygningerne er registreret som.

 

I Danmark registreres bygningers status i BBR og det vil altid være det der står i BBR, der er gældende for hvilken status bygningerne har.

 

Sagen er derfor behandlet efter § 35, stk. 1.

 

Venlig hilsen


Magnus Klamer Jørgensen
Planlægger


Hej Magnus

Som skrevet tidligere så er bygningerne overflødiggjorte landbrugsbygninger. Det fremgår af høringsskrivelsen hvor I offielt meddeler, at det er overflødiggjorte landbrugsbygninger. Så al snak om udhuse og garager er irrelevant nu, og for sagen som sådan. Og det er jo ikke hvem som helst som har fastslået, at det er overflødiggjorte landbrugsbygninger. Mette er jo den mest garvede sagsbehandler i kommunen.

I din mail af 2/2 skriver du at sagen kan behandles efter §37, stk. 1 hvis der er tale om Overflødiggjorte landbrugsbygninger. Og da der er tale om overflødiggjorte landbrugsbygninger, skal sagen selvfølgelig behandles efter §37, stk. 1. 

mvh

Frederik Backhaus

Dir./Civiløkonom, HA

Viemose Gade 30

4771 Kalvehave

TEL 6014 8513


Hej Frederik

 

Alle landzonetilladelser gives med hjemmel i § 35, hvis man er omfattede af undtagelserne i §§ 36 og 37 er der ikke tale om en landzonetilladelse – så skal kommunen alene vurderer, om det ansøgte lever op til kriterierne for at være omfattet af undtagelserne og så er der tale om en planvurdering.

 

Den 2. februar 2021 skrev jeg:

 

”Det er rigtigt, at den ene bygning er registreret som garage men den er jo egentligt ikke en del af selve museet, den bliver jo brugt som stald og værksted, det er jo ikke der er udstilling.

 

Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom = Overflødiggjorte landbrugsbygninger, der dækker over stalde, lade, maskinhus på landbrugsejendom mv. Når bygningerne ikke længere er registreret som en eller anden for form landbrugsbygning, er de ikke længere ”Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom” men er blevet til ”Andre overflødiggjorte bygninger end de i stk. 1 nævnte”, og så skal man ned og kigger i § 37, stk. 2.

 

”Stk. 2. Andre overflødiggjorte bygninger end de i stk. 1 nævnte kan uden tilladelse efter § 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, jf. dog stk. 4 og 6, samt lager- og kontorformål m.v., hvis

1) virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang,

2) bygningen ikke er opført inden for de seneste 5 år og

3) bygningen ikke er beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen eller i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder.”

 

Hele Tjørnemarke ligger inden for kystnærhedszonen og bygningerne er derfor ikke omfattet af undtagelserne i § 37. Derfor kræver det landzonetilladelse at ændre på anvendelsen – så det er desværre ikke noget du bare selv kan gøre.

Det der undre mig, er at der ikke er nogen af bygningerne der er registreret som skole – men måske den blev etableret den gang Møn var en del af det frikommune forsøg, hvor man ikke skulle have landzonetilladelse.”

 

Det fremgår af den vedhæftede BBR-meddelelse, at bygningerne med BBR. nr. 2 og 3 i dag er registreret som ”Udhuse”, mens bygningen med BBR. nr. 4 er registreret som ”Garage” og det gamle stuehus er registreret som Fritliggende enfamiliehus”. Så alle bygningerne har ændret status siden der var tale om et landbrug og der er derfor ikke længere tale om overflødiggjorte landbrugsbygninger, og da ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen er bygningerne heller ikke omfattet af undtagelsen i § 37, stk. 2.

 

Af landzonevejledningen fremgår det:

Jeg kan ikke nogen steder se, at bygningerne har skiftet status med en tidsmæssig begrænsning, og derfor er der givet landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

 

Venlig hilsen


Magnus Klamer Jørgensen
Planlægger

Telefon: 55362422
agoe@vordingborg.dk


Frederik Backhaus frederikbackhaus@gmail.com

ons. 24. mar. 12.32 (for 12 dage siden)

til Magnus, planloven@erst.dk, dnvordingborg-sager@dn.dk, vordingborg@museerne.dk, vordingborg@dof.dk, storstroem@friluftsraadet.dk, Sara


Kære Magnus

Tak for landzonetilladelsen. Jeg ser til min overraskelse, at landzonetilladelsen er givet med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1. Dette er ikke i overensstemmelse med planloven.

“Tilladelsen” skal gives med hjemmel i planlovens § 37, stk. 1, som du selv har skrevet i mail af 2/2 2021.

Det forhold, at I har givet landzonetilladelsen med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, og ikke planlovens § 37, stk. 1 betyder, at jeg påføres en økonomisk byrde i form af tinglysningsomkostninger. 

Og når nu det ifølge jer selv, burde have været behandlet efter planlovens § 37, stk. 1, så bedes I venligst behandle sagen i overensstemmelse hermed. Til orientering så er det lige nøjagtigt 2 år siden ansøgningen blev sendt.

mvh

Frederik Backhaus

Dir./Civiløkonom, HA

Viemose Gade 30

4771 Kalvehave

TEL 6014 8513


Hermed fremsendes landzonetilladelse til lovliggørelse af hestevognsmuseum og overdækning.

 

Venlig hilsen


Magnus Klamer Jørgensen
Planlægger

Telefon: 55362422
agoe@vordingborg.dk
Se også landzonetilladelsen på vordingborg kommunes

hjemmeside

https://www.vordingborg.dk/kommunen/horinger-og-annonceringer/


Jeg var lige ved at trykke send på landzonetilladelsen, men læste den lige igennem igen.

 

Og faldt lige over åbningstiderne:

  • 1. Maj – 30. Juni, Tirsdag – søndag kl. 10 – 17. Mandag lukket.
  • 1. Juli – 31. August, Alle dage kl. 10 – 17.
  • September, Tirsdag – søndag kl. 10 – 17. Mandag lukket.
  • 1. Oktober – 30. April, kl. 10 – 17 lørdag og søndag + juledagene.
  • Helligdage og fridage Lukket: Fra 21. december til 10. januar 2021, samt 2. påskedag.

 

Skal der være åbent i julen eller skal der være lukket?

 

Jeg giver mulighed for at I kan holde åbent til særarrangementer og gruppeomvisninger med følgende vilkår:

Her ud over, er der mulighed for 10 gruppeomvisninger/arrangementer om året mellem kl. 9.00 og 20.00 i hverdagene. I weekend og helligdag mellem kl. 10.00 og 20.00. 2 af arrangementerne må dog fortsætte til kl. 22.00 ved særlige lejligheder f.eks. til Skt. Hans og Halloween.

 

Tænker du, at du har mere end 10 gruppeomvisninger/arrangementer er det et om måneden, eller?

 

Desuden bliver det et vilkår at al parkering kan holdes på egen ejendom, så jeg giver mulighed for at der er nødparkering på marken/folden med nedenstående skitse. Om der så bliver behov for det må tiden vise men så har vi taget højde for det.

 

Venlig hilsen


Magnus Klamer Jørgensen
Planlægger

Telefon: 55362422
agoe@vordingborg.dk

fre. 19. mar. 12.47

til Frederik

Hej Frederik

 

Jeg havde håbet på, at kunne nå at give dig landzonetilladelse i dag og svare på det øvrige, men jeg har hængt i telefonen hele dagen, så nu bliver det mandag jeg håber på jeg kan blive færdig.

 

Venlig hilsen


Magnus Klamer Jørgensen
Planlægger

Telefon: 55362422
agoe@vordingborg.dk


Frederik Backhaus frederikbackhaus@gmail.com

14. mar. 2021 10.27

til Magnus

Kære Magnus

Tak for opbakning og støtte til museet i artiklen i Sydsjællands Tidende.

Højden på overdækningen er 3,8 M mod hovedbygning, og 2,5 M i den anden ende - men da overdækningen ikke kan ses fra vejen er det ikke nødvendigt med en byggetilladelse.

Jeg er meget glad for at du sendte nabohøring skrivelsen. Tak for det, den har jeg godt nok efterlyst mange gange de seneste år. Gider du sende resten, dvs. Projektbeskrivelse, situationsplan og indretningsplan?

Og mange tak for din udførlige besvarelse, som desværre rejser rigtig mange spørgsmål. Men for at der ikke skal gå afhandling i den - vi skal jo videre. - så er det nok bedst at vi tager et spørgsmål ad gangen.

Der står i jeres helt egen høringsskrivelse fra september 2019, at den ansøgte landzonetilladelse sker i “overflødiggjorte landbrugsdrift bygninger”. Du skriver stik modsat at der ikke er tale om overflødiggjorte landbrugsdrift bygninger men derimod udhuse. “Jeg har fået afklaret, at bygningerne ikke står registreret som overflødiggjorte landbrugsbygninger i BBR, men bare som udhuse. Museet kan derfor ikke etableres efter undtagelsen i planlovens § 37, stk. 1, så det er ikke kun parkeringspladsen og halvtaget/overdækningen inden på gårdspladsen der kræver landzonetilladelse men det hele samlet”. 

Som du skriver så er det jo helt afgørende for om der skal gives en landzonetilladelse, hvorvidt der er tale om udhuse eller overflødiggjorte landbrugsdrift bygninger. 

Så spørgsmålet lyder; Er det Mette Østergaard Söderlund og mig der har ret i at bygningerne er “overflødiggjorte landbrugsdrift bygninger”, eller er det dig, der har ret i at bygningerne er udhuse? Hvis det er Mette og mig der har ret så kunne museet jo etableres efter undtagelsen i planlovens § 37, stk. 1, så jeg håber du forstår min interesse for dette spørgsmål.

Mht. brandsikkerhed så er der ikke grund til ekstern assistance da museets bygninger jo allerede er blandt de mest brandsikre i Danmark. Har du en skabelon jeg kan bruge?

mvh

Frederik Backhaus

Dir./Civiløkonom, HA

Viemose Gade 30

4771 Kalvehave

TEL 6014 8513


Den man. 1. mar. 2021 kl. 15.02 skrev Magnus Klamer Jørgensen <agoe@vordingborg.dk>:

Hej Frederik

 

Jeg svare på dine spørgsmål til sidst, men først vil jeg bare fortælle at der ikke bliver nogen ny naboorientering.

 

Jeg havde forstået, at det naboerne var blevet hørt om, var ift. en lokalplan for hestevognsmuseet og ikke ift. en landzonetilladelse. Men efter at have kigget høringen igennem, viser det sig at jeg tog fejl, det er bare det oprindelige projekt de har haft i høring med det høje besøgstal. Da projektet er blevet justeret nedad, så er det rigtigt at det selvfølgelig ikke kræver en ny naboorientering.

 

Jeg har fortsat brug for at kende højden på halvtaget/overdækningen inde på gårdspladsen. Makshøjden er fint for mig til landzonetilladelsen, selvom jeg godt er klar over at taget er skråt. Når jeg har fået den, er jeg klar til at give landzonetilladelse.

 

Det revideret projekt har til gengæld, været i intern høring i kommunen, for at høre om der er noget i det justerede projekt vi skal være opmærksomme på. Jeg har fået følgende tilbagemeldinger:

 

 • Miljø: Der bør tages højde for at evt. støjende aktiviteter eller støjende anlæg (ventilation, varme, afkast mv. placeres væk fra boliger eller afskærmet, så de ikke giver gener til naboer. Opholdsarealer for arrangementer bør ligeledes placeres væk fra skel til naboer evt. afskærmet af egne bygninger.

 

 • Landbrugsgruppen: Kommunen bemærker der påtænkes dyrehold bestående af heste. Dyrehold er reguleret forskelligt afhængig af om der er tale om hobbydyrehold eller ej. Grænsen for hobbydyrehold findes i miljøaktivitetsbekendtgørelsen og er hvis dyreholdet udelukkende består af heste, maks. 4 voksende heste med føl indtil 12 måneder. Hvis hesteholdet på ejendommen er under grænsen for hobby kan det drives efter reglerne I miljøaktivitetsbekendtgørelsen hvor der overordnet er beskrevet at dyreholdet ikke må føre til uhygiejniske forhold eller gener for omkringboende.

 

Situationen er lidt anderledes hvis hesteholdet overstiger grænsen for hobby. Da stalden og de fleste bygninger på ejendommen ligger mindre end 50 meter fra nabobeboelse vil der ikke kunne etableres et hestehold over grænsen for hobbydyrehold (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5) Medmindre der ansøges om dispensation, hvis der er tale om et dyrehold som beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5 stk. 4. Her kan blandt andet gives dispensation til etablering af dyrehold over grænsen i de påtænkte stalde hvis der er tale om hestehold til vognkørsel som led i museumsaktiviteter. Hvis der etableres hestehold over grænsen for hobby, bliver dyreholdet reguleret af husdyrgødningsbekendtgørelsen og underlagt forskellige regler om staldindretning og gødningshåndtering og opbevaring.

 

Ved spørgsmål omkring dyrehold kan landbrugsgruppen kontaktes på Landbrug@vordinborg.dk ligesom det er her en ansøgning om dyrehold over grænsen for hobby skal behandles.

 

 • Vej: Der må ikke være parkering i rabatten, da ejendommen ligger lige op til et kryds.

Derfor skal der sikres tilstrækkelig med parkeringsmulighed på egen grund til spidsbelastninger.

Der må ikke ske udstilling af ting f.eks. en hestevogn i rabatten.

 

 • Byg: Der skal indsendes et rev. projekt til den nuværende byggeansøgning, som stemmer overnes med landzonematerialet.

 

Endvidere skal der bl.a. fremsendes en brandteknisk redegørelse, brandplaner mv.

Byg anbefaler af der kobles en rådgiver på projektet.

 

Bemærkningerne fra den interne høring, giver ikke umiddelbart anledning til at der skal ske nogen ændringer ift. landzonetilladelsen. Men I skal selvfølgelig være opmærksomme på bemærkningerne særligt fra Byg og Landbrugsgruppen.

 

 

I det følgende skal jeg forsøge at svare på dine spørgsmål.

 

Jeg kan se du har fundet den overordnede beskrivelse af, hvad kystnærhedszonen skal sikre – men det er en lidt forenklet beskrivelse af kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen er en planlægningszone der rækker 3 km ind i landet og må ikke forveksles med strandbeskyttelseslinjen der i udgangspunktet rækker 300 m ind i landet og som er en forbudszone.

 

Når vi er i kystnærhedszonen, i landzonen skal der tages udgangspunkt i planlovens § 35, stk. 1 og 3.

 

”§ 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 5 u og 36-38. Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på kommuneplanens retningslinjer for omdannelseslandsbyer.”

 

”Stk. 3. For arealer i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, jf. § 5 a, må tilladelse efter stk. 1 kun meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. dog §§ 4 a og 5.”

 

Det betyder, at vi ved alle landzonetilladelser inden for kystnærhedszonen skal vurdere om det ansøgte er af underordnet betydning ift. de nationale interesser i kystnærhedszonen, også selvom det er i landsbyer og er en ændring af anvendelsen i bestående bebyggelse. Hvis vi ikke redegøre for forholdet til kystnærhedszonen i en landzonetilladelse der gives inden for kystnærhedszonen, lider landzonetilladelsen af en retlig mangel og vil dermed ikke være givet på et lovligt grundlag.

 

Når jeg sagde, at kystnærhedszonen ikke var så væsentlig her, skyldes det tre ting:

 

 1. At Det reviderede projekt, som jo netop omhandler væsentligt færre besøgende og dermed ikke er så indgribende i lokalområdet – og dermed ikke krævede lokalplan.

 

 1. At det sker i overvejende eksisterende bebyggelse i en landsby – her er det mindre indgribende end hvis det lå frit i det åbne land og i ny bebyggelse – som du selv er inde på. Med andre ord det vil være nemt at redegøre for, at det er af underordnet betydning ift. de nationale interesser i kystnærhedszonen i landzonetilladelsen.

 

 1. At jeg håbede på, at bygningerne var registreret som landbrugsbygninger eller overflødiggjorte landbrugsbygninger, da jeg så ville vurdere at et privat museum kunne sidestilles med liberalt erhverv der var omfattet af undtagelserne i § 37, stk. 1. Men det var ikke tilfældet.

 

I vejledningen om landzoneadministration står der desuden følgende:

 

Vordingborg Kommune, skal altså i en landzonetilladelse inden for kystnærhedszonen lave en vurdering af, om et givet forhold er i strid med de nationale interesser i kystnærhedszonen (Sikre at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig natur- og landskabelig værdi). Jf. vejledningen kan man i kystnærhedszonen f.eks. i eksisterende bebyggelse lave noget til turistmæssige formål f.eks. et museum, hvis det kan ske uden at tilsidesætte de nationale

Kystinteresser – hvilket vi skal huske at redegøre for. Vordingborg Kommune administrere altså ikke kystnærhedszonen i strid med intentionerne og følger desuden loven, praksis fra klagenævn og domstole.

 

Når vi kigger på, om noget er lokalplanpligtigt så er det i høj grad et spørgsmål om det ansøgte er en væsentlig ændring af det bestående miljø. Et givet projekt kan måske uden videre gennemføres i en større by uden lokalplan, mens det samme projekt i en mindre by eller frit i det åbne land vil kræve lokalplan da det her vil være en væsentlig ændring af det bestående miljø. Generelt gælder det, at grænsen for lokalplanpligt er skærpet i landzonen ift. i byzonen. Dertil kommer, at natur miljø og landskabsforhold kan skærpe grænsen for lokalplanpligt yderligere, og her spiller kystnærhedszonen og kommuneplanens udpegninger ind som en skærpende omstændighed.

 

Når Anja min chef, vurderede det krævede lokalplan, var det på baggrund af det oprindelige projekt med mange flere besøgende mens jeg vurderede det reviderede projekt – vi kiggede altså ikke på det samme, og derfor er der to forskellige vurderinger.

 

Jeg har altså ikke glemt, at der var kystnærhedszone, jeg har bare kigget på det reviderede projekt.

 

Jeg tænker det var de væsentligste spørgsmål. Jeg har desuden vedhæftet den oprindelige naboorientering.

 

Når jeg skriver naboorientering er det fordi det er mere korrekt end nabohøring, men der er reelt ikke nogen forskel ift. nabohøring. Når vi sender en naboorientering ud skriver vi ofte nabohøring. Det er fordi, at det er noget kludder sprogligt set i lovgivningen.

 

I Planlovens § 35, skt. 4 står der

”Stk. 4. Tilladelser efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboerne til den omhandlede ejendom.”

 

Mens formålet med naboorienteringen er, at hører om naboerne har nogen bemærkninger til det ansøgte. I vejledningen står der:

 

 

Naboorienteringen erstatter desuden partshøringen af naboerne, mens der godt kan være andre der er parter og i givet fald skal partshøres.

 

En del mennesker tror ikke de kan komme med bemærkninger til en naboorientering, da det ikke er en ”høring” men en ”orientering” – men formålet er jo netop, at høre om de har bemærkninger. Så derfor skriver de fleste kommuner normalt nabohøring, selvom det stringent set burde hedde naboorientering. Derfor bliver naboorientering og nabohøring brugt lidt i flæng. Hvis folketinget bare ændrede ”…givet skriftlig orientering om ansøgningen til…” til ”…skriftligt har hørt…” så var der ikke så meget begrebsforvirring.

 

Ift. spørgsmålet om svingbane, så er det jo ikke aktuelt da der ikke længere er tale om så stort et besøgstal. Hvis det var blevet aktuelt, så ville i nok skulle have stået for at projekterer, gennemfører og afholder de økonomiske udgifter ved etableringen af svingbanen og efter Vejdirektoratets godkendelse. – Det er kutymen i den slags projekter – Men der er vi heldigvis ikke endt.

 

Jeg håber det svarede på dine spørgsmål og at du kan fremsende højden på overdækningen hurtigst muligt, så jeg kan få givet landzonetilladelsen.

 

Venlig hilsen


Magnus Klamer Jørgensen
Planlægger

Telefon: 55362422
agoe@vordingborg.dk

 

Afdeling for Plan og By
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk

 

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Undgå at uvedkommende kigger i dit brev til kommunen! Send det sikkert via Digital Post på borger.dk.

Brug virk.dk, hvis du sender fra et firma eller en forening.

 

Fra: Frederik Backhaus <frederikbackhaus@gmail.com>
Sendt: 16. februar 2021 18:47
Til: Magnus Klamer Jørgensen <agoe@vordingborg.dk>
Emne: Re: Hestevognsmuseet

 

Hej Magnus

Venter spændt på dit svar......

mvh

Frederik Backhaus

Dir./Civiløkonom, HA

Viemose Gade 30

4771 Kalvehave

TEL 6014 8513

 

 

Den ons. 3. feb. 2021 kl. 11.07 skrev Frederik Backhaus <frederikbackhaus@gmail.com>:

Hej Magnus

Jeg er med på at Tjørnemarke i udgangspunktet er en landzone, selv om der er byskilte i alle retninger som fortæller at det er en by. Jeg ønskede sådan set bare at henlede opmærksomheden på det bagvedliggende paradigme i intentionerne for reglerne om kystnærhedszonen; "Det er en national interesse, at kystnærhedszonen uden for udviklingsområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten. Hovedsigtet er, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi".
Dvs. at markerne omkring Tjørnemarke, som strækker sig helt ned til vandkanten, skal udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi for at reglerne om kystnærhedszonen skal tages i brug fsa. hestevognsmuseet. Ydermere er reglerne møntet på "bebyggelse og anlæg", hvilket heller ikke er tilfældet med hestevognsmuseet.
Kan du bekræfte at jeres anvendelse af reglerne om kystnærhedszonen ikke stemmer overens med intentionerne i lovgivningen?....og hvis ikke så redegør venligst for hvilke intentioner det så handler om?
Da du besøgte os sagde du at bestemmelserne om Kystnærhedszonen ikke er relevante. Nu mener du noget andet. Og problemet er at din chef skriftligt har meddelt at netop de bestemmelser som du henviser til om kystnærhedszonen betyder at der skal laves en lokalplan. I kan jo ikke mene 2 forskellige ting om det samme, og da det jo er din chef det handler om så må hendes dom veje tungere end din.
I har også meddelt at I gennemførte en nabohøring i august 2020, men I fremsendte aldrig høringsskrivelsen til mig som ansøger. Er det muligt at du kan fremsende jeres høringsskrivelse fra august 2020?
Du har ændret betegnelse fra Nabohøring til naboorientering, hvorfor det? og hvori består forskellen? Uanset betegnelse så giver den ikke mening da I jo har meddelt at der er blevet spurgt til et langt højere besøgstal end de 4-5000 som du nu vil høre om. Og hvis det er fordi at I skal starte forfra da der er gået så lang tid, så bør I vel også spørge vejdirektoratet igen, om de ikke skal pålægge mig anlægsudgifterne til en svingbane henover den kommende cykelsti. Har aldrig fået et svar på hvor svingbanen skulle ligge, kan du fortælle mig hvor den skulle ligge?

Du vil/kan/må ikke honorere det som du lovede Tom og jeg, og genopdagelsen af reglerne om kystnærhedszonen betyder at der skal laves en lokalplan. Dette har din chef slået fast med syvtommers søm. Sender dig gerne dokumentation hvis du ikke har den i forvejen.
Du skal som meddelt ikke gennemføre en nabohøring. Hvis I fastholder at reglerne om kystnærhedszone har indflydelse på godkendelsen af hestevognsmuseet, så slutter dialogen her, og så må I ellers gøre som I har lyst. Der er grænser for galskab selv for borgere, der er prisgivet din forvaltnings ulovligheder.

mvh

Frederik Backhaus

Dir./Civiløkonom, HA

Viemose Gade 30

4771 Kalvehave

TEL 6014 8513

 

 

Den ons. 3. feb. 2021 kl. 06.41 skrev Magnus Klamer Jørgensen <agoe@vordingborg.dk>:

Hej Fredrik

 

Vi er ikke der hvor vi skal lave lokalplan, vi skal bare lave en landzonetilladelse som vi er indstillet på at give med de oplysninger vi har fået, vi har bare en del ting inde der har en første prioritet og har ikke nået det endnu. Jeg mangler som sagt bare en højde på halvtaget.

 

Tjørnemarke er i planlovsmæssig forstand placeret i landzone. Planlovens zoneinddeling forveksles ofte med den trafikale zoneinddeling, men der er ingen juridisk sammenhæng. I planloven er hele landet i udgangspunktet landzone, med mindre arealerne, ved lokalplan er blevet overført til byzone. (I gamle dage kunne arealer også overføres til byzone med kommuneplanrammer, men Tjørnemarke er heller ikke omfattet af en kommuneplanramme). Så Tjørnemarke ligger også inden for kystnærhedszonen.

 

Med en registrering som udhus kræver en ændret anvendelse til noget andet, i udgangspunktet landzonetilladelse.

 

Når vi skal lave en nabohøring skyldes det, at det er påkrævet jf. planlovens § 35, stk. 4.

 

”Stk. 4. Tilladelser efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboerne til den omhandlede ejendom.”

 

Efter stk. 5 kan vi undlade at lave en høring, hvis det er et forhold af ”underordnet betydning for naboerne”, det kunne f.eks. typisk være halvtaget der er etableret på gårdspladsen, hvorimod en ændret anvendelse hvor der kommer 4-5.000 besøgende ikke høre under begrebet underordnet betydning.

 

Så naboorienteringen er en del af det at få en landzonetilladelse – så vi kan komme videre.

 

Venlig hilsen


Magnus Klamer Jørgensen
Planlægger

Telefon: 55362422
agoe@vordingborg.dk

 

Afdeling for Plan og By
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk

 

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Undgå at uvedkommende kigger i dit brev til kommunen! Send det sikkert via Digital Post på borger.dk.

Brug virk.dk, hvis du sender fra et firma eller en forening.

 

Fra: Frederik Backhaus <frederikbackhaus@gmail.com>
Sendt: 2. februar 2021 20:19
Til: Magnus Klamer Jørgensen <agoe@vordingborg.dk>
Emne: Re: Hestevognsmuseet

 

Hej Magnus

Så nu er vi altså tilbage til kystnærhedszonen, med lokalplaner og hele svineriet, præcis som Anja Valhøj også nåede frem til, men som du i december sammen med borgmesteren og alle andre i dette land godt ved ikke har sin gang på jorden. Forstår nu hvorfor det har taget så lang tid, der må godt nok have været mange inde over.

"Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet, dog med lokale variationer. Den dækker de dele af kysten, der ligger i sommerhusområder og i landzone, dvs. ikke områder, der er udlagt som byzone" 

Tjørnemarke er jo en byzone og derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Kan du venligst bekræfte dette?

Selvom tilladelsen til skolen er sket via frikommune forsøg, så ændrer det vel ikke retsvirkningen for næste ejer?

Det er jo ikke at ændre på anvendelsen, at ændre registreringen som udhus i stedet for overflødiggjorte landbrugsbygninger eller omvendt?. Så lad os gøre det nu så er det hele overstået, ikke?

Vi kan også bare ændre projektet til at være en fortsættelse af skolen. Både Tom jeg vil alligevel hellere undervise skoleklasser i historie og så bruge hestevognene som omdrejningspunkt for undervisningen. Og hvis I heller ikke vil give os lov til at forsætte som skole p.gr.a. kystnærhedszonen, så laver vi en tømmerhandel i stedet. Kan du bekræfte at I ikke kan forhindre os i det?

Du skal i hvert fald ikke gå i gang med hverken nabohøringer, lokalplaner eller andre ulovligheder.

mvh

Frederik Backhaus

Dir./Civiløkonom, HA

Viemose Gade 30

4771 Kalvehave

TEL 6014 8513

 

 

Den tir. 2. feb. 2021 kl. 15.50 skrev Magnus Klamer Jørgensen <agoe@vordingborg.dk>:

Hej Frederik

 

I står øverst på listen der er bare flere ting øverst på listen og vi prøver at løse dem hurtigst muligt.

 

Det er rigtigt, at den ene bygning er registreret som garage men den er jo egentligt ikke en del af selve museet, den bliver jo brugt som stald og værksted, det er jo ikke der er udstilling.

 

Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom = Overflødiggjorte landbrugsbygninger, der dækker over stalde, lade, maskinhus på landbrugsejendom mv. Når bygningerne ikke længere er registreret som en eller anden for form landbrugsbygning, er de ikke længere ”Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom” men er blevet til ”Andre overflødiggjorte bygninger end de i stk. 1 nævnte”, og så skal man ned og kigger i § 37, stk. 2.

 

”Stk. 2. Andre overflødiggjorte bygninger end de i stk. 1 nævnte kan uden tilladelse efter § 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, jf. dog stk. 4 og 6, samt lager- og kontorformål m.v., hvis

1) virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang,

2) bygningen ikke er opført inden for de seneste 5 år og

3) bygningen ikke er beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen eller i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder.”

 

Hele Tjørnemarke ligger inden for kystnærhedszonen og bygningerne er derfor ikke omfattet af undtagelserne i § 37. Derfor kræver det landzonetilladelse at ændre på anvendelsen – så det er desværre ikke noget du bare selv kan gøre.

Det der undre mig, er at der ikke er nogen af bygningerne der er registreret som skole – men måske den blev etableret den gang Møn var en del af det frikommune forsøg, hvor man ikke skulle have landzonetilladelse.

 

Jeg har ikke set, at parkeringspladsen har fået landzonetilladelse før. Men der er tale om en anden brug af parkeringspladsen når den skifter fra, at være en parkeringsplads til en skole og til at være en parkeringsplads til et museum. Til en skole forventer man kun trafik, mandag til fredag og grundlæggende to gange om dagen, hvorimod når der er museum kommer trafikken mere løbende hele dagen.

 

Når jeg sender sagen i nabohøring igen, er det fordi der er kommet nye oplysninger omkring museet, så borgerne er blevet hørt i det vi har tænkt os at give landzonetilladelse til.

 

Venlig hilsen


Magnus Klamer Jørgensen
Planlægger

Telefon: 55362422
agoe@vordingborg.dk

 

Afdeling for Plan og By
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk

 

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Undgå at uvedkommende kigger i dit brev til kommunen! Send det sikkert via Digital Post på borger.dk.

Brug virk.dk, hvis du sender fra et firma eller en forening.

 

Fra: Frederik Backhaus <frederikbackhaus@gmail.com>
Sendt: 2. februar 2021 15:24
Til: Magnus Klamer Jørgensen <agoe@vordingborg.dk>
Emne: Re: Hestevognsmuseet

 

Hej Magnus

Øv troede ellers at vi stod øverst på listen inden jul, og Mikael lovede jo en hurtigt ekspedition så der kunne lægges låg på sagen.

En af bygningerne står som garage, og udhus er vel det, resten af bygningerne skal registreres som. Hvorfor skulle man registrere dem som overflødiggjorte landbrugsbygninger?..er det ikke mere et prædikat for en nedrivningstruet ejendom?. Og hvad kan man bruge sådan nogle til? Men hvis de skal registreres som "Overflødiggjorte landbrugsbygninger for få en tilladelse, så gør jeg da bare det, eller hvad?

Du må undskylde hvis jeg spørger dumt, men som jeg læser planlovens §37 så har aktuel BBR-registrering ingen indflydelse. Er et udhus ikke en bygning?....det er jo alene bygningernes status som "Bygning" og ikke BBR-registrering det handler om, og teksten lyder følgeligt:

 

Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter § 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, jf. dog stk. 4, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af:

 1. 1)at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang,
 2. 2)at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år, og
 3. 3)at byggeriet ikke er opført uden landzonetilladelse i henhold til § 36, stk. 1, nr. 3, som erhvervsmæssigt nødvendigt for en bedrift.

Mht. nabohøring så er den jo allerede gennemført.

mvh

Frederik Backhaus

 

Den tir. 2. feb. 2021 kl. 12.59 skrev Magnus Klamer Jørgensen <agoe@vordingborg.dk>:

Hej Frederik

 

Undskyld – du står på to do listen, der er bare kommet lidt meget ind over.

 

Jeg har fået afklaret, at bygningerne ikke står registreret som overflødiggjorte landbrugsbygninger i BBR, men bare som udhuse. Museet kan derfor ikke etableres efter undtagelsen i planlovens § 37, stk. 1, så det er ikke kun parkeringspladsen og halvtaget/overdækningen inden på gårdspladsen der kræver landzonetilladelse men det hele samlet.

 

Jeg regner med at sende sagen i nabohøring i næste uge, det eneste jeg lige mangler er højden på halvtaget/overdækningen inde på gårdspladsen. Som jeg husker det var det en trækonstruktion med plasttag er det ikke rigtigt?

 

Så projektet burde ikke give de store udfordringer planlovsmæssigt.

 

Venlig hilsen


Magnus Klamer Jørgensen
Planlægger

Telefon: 55362422
agoe@vordingborg.dk

 

Afdeling for Plan og By
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk

 

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Undgå at uvedkommende kigger i dit brev til kommunen! Send det sikkert via Digital Post på borger.dk.

Brug virk.dk, hvis du sender fra et firma eller en forening.

 

Fra: Frederik Backhaus <frederikbackhaus@gmail.com>
Sendt: 2. februar 2021 12:16
Til: Magnus Klamer Jørgensen <agoe@vordingborg.dk>
Emne: Re: Hestevognsmuseet

 

Hej igen

Det ville være rart med en melding...

mvh

Frederik Backhaus

Dir./Civiløkonom, HA

Viemose Gade 30

4771 Kalvehave

TEL 6014 8513

 

 

Den ons. 27. jan. 2021 kl. 11.34 skrev Frederik Backhaus <frederikbackhaus@gmail.com>:

Hej Magnus

Håber du er kommet godt ind i det nye år. Hvordan står det til med sagen?

mvh

Frederik Backhaus

Dir./Civiløkonom, HA

Viemose Gade 30

4771 Kalvehave

TEL 6014 8513