Allerede i november 2019 gjorde museet kommunalbestyrelsen m.fl. opmærksom på at noget var helt galt i sagsbehandlingen hos Plan & Teknik.

Her er modtagerne og korrespondancen: 

Mette Gerdøe-Frederiksen <mgfrederiksen@vordingborg.dk>
cc:Heino Frederik Hahn <hhahn@vordingborg.dk>,
Marie Hansen <mhansen@vordingborg.dk>,
Anders Johannes Andersen <aandersen@vordingborg.dk>,
Anders Christopher B Thestrup <athestrup@vordingborg.dk>,
Ann Busch <abusch@vordingborg.dk>,
Bo Manderup-Jensen <bmanderup@vordingborg.dk>,
Brit Tordrup Hindborg Skovgaard <bskovgaard@vordingborg.dk>,
Carsten Olsen <colsen@vordingborg.dk>,
Daniel Irvold <dirvold@vordingborg.dk>,
Else-Marie Langballe Sørensen <emsoerensen@vordingborg.dk>,
Eva Sommer-Madsen <esmadsen@vordingborg.dk>,
Jesper Berring-Poulsen <jbpoulsen@vordingborg.dk>,
John Pawlik <jpawlik@vordingborg.dk>,
Karina Nerup Foss <knfoss@vordingborg.dk>,
Karina Fromberg-Christensen <kfromberg@vordingborg.dk>,
Kenneth Dahl Andersen <kandersen@vordingborg.dk>,
Kirsten Overgaard <kovergaard@vordingborg.dk>,
Kurt Johansen <kjohansen@vordingborg.dk>,
Mette Høgh Christiansen <mchristiansen@vordingborg.dk>,
Tom Michael Larsen <milarsen@vordingborg.dk>,
Michael Larsen <mlarsen@vordingborg.dk>,
Michael Seiding Larsen <mslarsen@vordingborg.dk>,
Nikolaj Nørager Wilstrup Reichel <nreichel@vordingborg.dk>,
Peter Ole Sørensen <psoerensen@vordingborg.dk>,
Poul Adolf Flink Larsen <palarsen@vordingborg.dk>,
Susan Thydal <sthydal@vordingborg.dk>,
Thorbjørn Kolbo Andersen <tkolbo@vordingborg.dk>

25. aug. 2020 

Hej igen

Blev ringet op af Mikael igår, så en eller anden må have foretaget sig noget aktivt. Tak for det!

Jeg skriver til jer fordi jeg ikke fik svaret ordentligt på borgmesterens spørgsmål om hvad formålet med den nye hjemmeside er. Jeg svarede at det skulle ses som PR-arbejde for museet, men det er faktisk ikke hele sandheden. Det altoverskyggende formål er at sikre, at ingen borger skal udsættes for samme behandling som den jeg fik hos Plan & Teknik.

Mikael fortalte at det ville resultere i en retssag om ærekrænkelse, og det er faktisk også det jeg håber, da det vil give mig lejlighed til at få de implicerede til at forklare sig under vidneansvar.

Vi kan derfor ligeså godt starte de indledende øvelser nu, så jeg vil hermed tilspørge hver enkelt medlem af kommunalbestyrelsen om I er enige med formanden for Plan & Teknik´s konklusion, at sagsbehandlingen er foregået efter bogen/enhver borger ville få samme behandling?

Og I behøver ikke at gå ned i mange detaljer, men blot forholde jer følgende 3 forhold:


 1. Var det i orden at Vejdirektoratet blev kontaktet med henblik på at pålægge museet udgiften til en ny svingbane?
 2. Var det i orden at gennemføre en nabohøring uden at informere ansøger?
 3. Var det i orden at beslutte at der skal laves en lokalplan p.gr.a. bestemmelserne vedr. kystnærhedszonen, og efter at nabohøringen var gennemført? 


Kærlig hilsen

Frederik Backhaus


man. 24. aug. 2020 

Hej alle i banden

Jeg har nu i snart et år gjort jer opmærksom på at jeres åndelige leder, borgmesteren/Dikael, har forbrudt sig mod landets love og ikke kan fortsætte som borgmester.

Jeg har tilbudt jer dokumentation, men ingen af jer har reageret. Tænker at I er enige med Dikael i, at jeg ikke kan forvente at få opfyldt mine borgerlige rettigheder med de forfærdelige politiske holdninger jeg har. Hvis I har en anden udlægning hører jeg gerne fra jer.

Nå men jeres accept af Dikaels lovbrud har ikke fået mig til at opgive hestevognsmuseet, og jeg har som led i PR-arbejdet derfor lavet en ny hjemmeside til borgmesteren - www.dikael.dk

Håber snart at se jer alle på hestevognsmuseet.

Kærlig hilsen

Frederik Backhaus


ons. 13. maj 2020 

Kære alle i flertalsbanden

Nu har Dikael og Valhøj så gjort det i nælderne igen igen, nu sammen med formand for Plan & Teknik, Michael Larsen - se medsendte.

I marts måned 2019 blev der afholdt 2 møder hos Teknik & Miljø med Flemming Bo Hansen og byggesagssagsbehandler.

Tegninger og dokumenter blev lavet og overført til deres system, som de havde store kvaler med at få til at fungere.

Da alle dokumenter er landet i systemet afholdes nyt møde den 25/4 hvor projektet blev gennemgået. Eneste udfordring var brandsikkerheden idet gæster på 1. salen i hovedhuset skulle have særskilt brandtrappe ud mod Kostervej. Alternativt skulle der sættes en brandvæg op. Problemet blev løst ved at loftet delvist blev nedtaget i staldbygningen.

Den 4. maj bringer Sydsjællands Tidende historien om plantning af træer for lokalrådet i Kalvehave og omegns midler. Jeg bliver kontaktet af spejderbevægelsen som gerne vil være med i projektet. Jeg tager derfor kontakt til Dikael, og vi har en lang snak og bliver enige om at kommunens arealer skal kortlægges så vi blandt meget andet kan få gang i, at retablere de tidligere Alleer. Vi aftaler at Dikael sætter et møde op med forvaltningen så vi i fællesskab kunne få kortlagt de arealer og veje der kunne komme i spil.

Her er det så at Dikael googler mig og finder denne her teori om Helle Thorning Schmidts kønslæber. Jeg bliver derfor kontaktet af driftsleder Ole Sejr Jakobsen, som fortæller at det hele er aflyst, og at kommunen har ansat en landskabsarkitekt i stedet. Jeg får skrevet til Dikael, at jeg er ved at åbne hestevognsmuseet i Tjørnemarke, som han sjovt nok ikke kommenterer. Men straks herefter indsættes ny sagsbehandler, som ignorerer mine henvendelser, og egenhændigt skriver til vejdirektoratet og beder dem om at pålægge mig at etablere en svingbane(omkostning 2-3 mio) ind til museets parkeringsareal. Herudover gennemføres en nabohøring uden at jeg er informeret. Forvaltningen nægter dernæst at foretage sig yderligere, og afviser en egentlig sagsbehandling. Da operationen med vejdirektoratet og nabohøringen ikke lykkedes afvises en godkendelse alligevel med henvisning til at der måske skal laves en lokalplan. Det hele sluttes af i 2020 med Valhøjs indsigtsfulde ord; “Nu er jeg helt sikker på at der skal gennemføres en lokalplan, for det tilsiger reglerne i Kystnærhedszonen”........jeg gentager lige “Kystnærhedszonen”. 

Jeg er med på jeres strategi om at forholde jer passive, men for en god ordens skyld er der hermed redegjort for sagen.

mvh

Frederik Backhaus

------------------------


man. 6. apr.

Hej Michael

Tak for dit svar, i din egenskab af Formand for Plan & Teknik. Dejligt at du på den måde kan skære igennem fakta og substans og klassificere hele forløbet som "en fin og reguler behandling og vejledning, igennem hele sagen". 

Det er perfekt, at du på denne måde entydigt legitimerer flertalsgruppens modus, her 13 måneder efter ansøgningen blev iværksat. Men du kunne også bare have skrevet, at du har blind tillid til Anja Valhøj, og at du er en loyal tinsoldat i flertalsgruppens kollektivistiske forvaltning/parkering af loven. Det er i hvert fald det som står tilbage, hvis det altså er rigtigt, at du har "læst det hele igennem flere gange". Men lad nu det ligge, med din dom på yderligere 1-2 års sagsbehandlingstid ændres projektet til blot at være Galleri/kunstudstilling, med et forventet antal gæster på under 3000 pr. år. Ligesom i foregående projekt er der ingen ændringer i bygninger, tilkørselsforhold eller parkering. 

Ser overordentlig meget frem til at se hvornår og hvordan I nu vil forsøge at stoppe projektet. Og vi kan jo ligeså godt starte her, når nu du alligevel er blevet varm. Kan du som formand for Plan & Teknik se nogen forhindringer for et sådant galleri/kunstudstilling? 

Nu skulle du jo nødigt forstyrres mere på byggepladsen mere end godt er, så du kan bare skrive det samme igen, nemlig at det ikke kan lade sig gøre p.gr.a. af det her med kystnærhedszonen. Det lyder skide godt, og Valhøj og Dikael siger at den er god nok!

mvh

Frederik Backhaus


 

søn. 5. apr. 2020 

Hej Frederik

 Tak for dine mails og telefonsamtale. Nu har jeg læst det hele igennem flere gange og jeg synes faktisk du har fået en fin og reguler behandling og vejledning, igennem hele sagen, modsat det du gav udtryk for. Hvis du/i stadig har planer om hestevognsmuseum på lokaliteten, så synes jeg at du skal benytte dig om tilbuddet fra Planchef Anja Valhøj vedr. et møde, når tiderne igen er til det.

mvh

Michael Larsen

 

Den 3. april 2020 

Hej Anja

Tænkte nok at du igen går i flyverskjul. Skal jeg tolke det derhen at du ikke svarer mere i denne sag?, ej heller dine medarbejdere?

mvh

Frederik Backhaus

 

ons. 1. apr. 2020 

Hej Anja

Tak for hurtigt svar, jeg har medsendt den manglende belastende mail i denne streng.

Nå men nu har projektet jo været i nabohøring så hvem er det ellers som du mener der skal høres? Og tilbagestår der andet end en allerede afholdt høring, som du mener fordrer en lokalplan?......jeg er ked af at bringe det på banen, men du skriver altså ikke andet. 

Og når der som i dette tilfælde er tale om parkerings- og tilkørselsforhold, vil du da fastholde at Labyrintparken er sammenlignelig med projektet?

Sidst men ikke mindst så er det jo dig og ikke mig der bruger kystnærhedszonen som eneste argumentet for at der skal laves en lokalplan - "Det kan jeg nu sige med sikkerhed. Selv om aktiviteterne primært foregår i eksisterende bygninger, er det stadig en væsentlig ændret anvendelse i kystnærhedszonen, hvor landzonereglerne er særligt stramme" - så det må være muligt for dig at få svare på hvilke bestemmelser som du mener projektet kan være i konflikt med. Så vi tager den lige igen. Hvilke bestemmelser omkring kystnærhedszonen er i vejen for projektet?

Som jeg ligeledes nævnte i telefonen så vil jeg meget gerne sætte det forventede besøgstal ned, men det fik dig jo heller ikke til at rokke ved at der skal laves en lokalplan. Snarere tvært om, men bare for at være sikker så forventes der altså faktuelt ikke et besøgstal på 10.000 men 5.000 pr. år, så hvad er nu dit argument for at der skal laves en lokalplan? Udover selvfølgelig at du bare har en usigelig lyst til at lukke projektet ned hvilket, sammen med Dikaels signatur, jo er skåret ud i granit i dine svar. Men sådan har det jo været lige fra første mails fra dig og Dikael. Og nu er du sikkert rigtig sur og vil ikke svare igen, men det flytter ikke ved substansen. Du har ikke noget argument for at der skal laves en lokalplan, andet end den nævnte mere lystbetonede.

mvh

Frederik


søn. 5. jan. 2020 

Kære alle

Godt nytår, beklager manglende fortsættelse af julequiz, men jeg måtte lige trække stikket sammen med Heino.

Den væsentligste årsag til at I skal droppe rådhuset er, at det er en eklatant klimabelastning som ikke kan forsvares. Selv dronningen er nu trådt ind i klimakampen, så lur mig om ikke I får en fortjenstmedalje hvis I dropper rådhuset.

Og tænk på det hav af sympati, der vil vælte ned over jer hvis I kunne transformere jeres investeringsvillighed til at satse på klimaet i stedet. Det er sgu lige før, at Gretha Thunberg tager turen herover på en hest i bare begejstring.


I kan gøre sådan her;

 1. Nyt rådhus annulleres, og nuværende rådhus + Langebæk og Præstø renoveres færdigt. Samlet budget 10 mio.(jo det kan godt lade sig gøre!)
 2. En stor del af de allerede afsatte midler til et nyt rådhus, anvendes til opkøb af landbrugsjord. Dvs. en god del af de vedtagne besparelser rulles tilbage, og at der fortsat optages lån på f.eks. 100 mio over de næste 4 år til opkøb/forpagtning af landbrugsjord. Modsat et nyt rådhus, så vil alle 100 mio komme tilbage til kommunekassen via videresalg af skovarealer og naturområder til private, virksomheder og fonde. 
 3. Kommunens arealer langs veje, parker, anlæg m.v. kortlægges, med henblik på plantning af træer og bambus(autoværn), og omlægning til natur/biodiversitet.
 4. Kommunens godt 500 jobparate ledige unge på kontanthjælp aktiveres som klimaarbejdere. Jobbeskrivelse; Plantning af træer og omlægning til natur/biodiversitet.
 5. Jobcenter-funktionen slankes og omstruktureres til organisering og uddannelse af klima-arbejderne.
 6. Borgere med naturhaver fritages for renovation
 7. Nytilflyttere der vil bygge økologisk tilbydes gratis byggegrund - Nyt økologisk typehus - Vordingborghuset
 8. Se mere på https://klimakrigerne.dk/vordingborgmodellen.html


Så kære kommunalbestyrelse, I står i den usigeligt privilegerede position, at I takket være jeres investeringsvillighed, nu kan tage teten i klimakampen. Og hvis I griber den, ender det sgu med, at I bliver genvalgt som folkets klimahelte.

I en globaliseret verden kan effektive lokale klimaløsninger spredes med lynets hast. Og alene derfor har I som kommunalbestyrelse, både ret og pligt til, at træde i karakter for miljøet/fremtiden.

Og mht. hestevognsmuseet, så ville det glæde både Tom og jeg hvis nogen af jer kunne afse tid til at komme til Tjørnemarke. Så kan I ved selvsyn vurdere museets potentiale, samt behovet for en svingbane, og hvad deraf følger.

I håb om at I allerede er kommet godt ind i det nye år.

mvh

Frederik


tir. 26. nov. 2019

Kære alle

Jeg prøver lige igen. Nu med en julequiz; 

Hvad hedder den borgmester, som er ansvarlig for sammenhængen mellem en teori om Helle Thorning Schmidt´s kønslæber (se vedhæftede billede) og Anne Valhøjs svingbane(se medsendte)?

Det starter med D(håber I kan jeres Søs & Kirsten, I skal bare skifte Moster Elly ud med kommunaldirektørerne. Og nå ja der er da visse ligheder, jeg ligner jo også en pik på en prik).

Og lad nu julen komme ud i alle kroge af hele Danmarks hyggeligste rådhus mens tid er. Mit bøn til jer er, om I vil gøre jer den ulejlighed at se med kærlighed på det I har, og som måske aldrig kommer tilbage. 

For aldrig så jeg et federe og mere hyggeligt rådhus, end da jeg flyttede herned for 3 år siden. Man starter med at blive omkranset af det hele, og når man træder ind er det som at gå direkte ind i en dagligstue. Alt ligger lige for og intet forekommer at foregå bag lukkede døre. Og alle smiler….har I lagt mærke til det?. Prøv at tage tage ind til en af de nyopførte glas-øjebæer i København, og beret venligst hvilken ånd I kan observere her….I befinder jer på et palads når det kommer til at møde borgerne i øjenhøjde. Og hvor tit hænder det ikke, at eftertiden opdager guldet som samtiden smed på porten.

Så sæt jer nu bare ned i en rundkreds og bliv enige om at I har fucket up, og så se at få gjort noget ved det…...det er jo snart jul, og sikken en nøgle I har fået til at brede julebudskabet ud. Og Dikael, ja han finder jo nok tilbage til korpset han forlod, for her kan han jo gøre gavn. Det ville være så fint hvis Dikael bare afleverede borgmesterkæden til den rigtige Michael så julefreden kunne manifestere sig i det sydsjællandske.

Glædelig jul!

Kærlig hilsen

Frederik Backhaus


--------------

Kære Frederik

 

Jeg skal hermed kvittere for din mail.

 

Jeg vil starte med at sige, at tonen overfor min medarbejder er helt uacceptabel, og hvis du ønsker videre dialog om din sag, skal du slå en anden tone an.

 

Mette er ikke ude på at sabotere din ansøgning over hovedet, men forsøger at koordinere sagen, der involverer som minimum landzonetilladelse (anvendelse, omfang, parkering, påvirkning af omgivelserne, herunder bl.a. trafik), byggetilladelse (toiletter, brand, energi mv.) og miljøhensyn (spildevand, dyrehold tæt på boliger mv.).

 

Faktisk er vi der, hvor vi vurderer at et museum med forventet 10.000 gæster i sommerhalvåret, og i så fald vil det udløse lokalplanpligtigt.

 

Du behøver heller ikke at betvivle hendes intentioner ift. at sende det til vejdirektoratet. Hun gør sit arbejde, og når der ligger en servitut på ejendommen, hvor der står at Vejdirektoratet skal høres, så er det klogt at høre dem uanset om der er direkte adgang. Det kan fx være, at de stiller krav om en svingbane, hvis der pludseligt skal forventes øget trafik op ad Tjørnemarksvej til museet. Og det vil være en udgift, der skal afholdes af jer som projektejer.

 

Det lyder måske som en simpel sag, men det er det ikke, når det involverer min. fem lovgivninger. Sagen er sendt i intern høring, i høring hos Vejdirektoratet og i dag også i nabohøring.

 

Jeg ved at Mette i sommers inviterede til et møde, som du aflyste, og du er ikke vendt tilbage siden vi skrev, at vi først kunne mødes efter uge 28. Så jeg foreslår at vi tager et møde, om 14 dage, når vi har modtaget alle høringssvar og forventer at have afdækket de forskellige forhold, der kan være. Så kan vi tale om hvordan vi griber processen an, og hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan og hvilke forhold, der skal være opfyldt. Herefter kan vi, hvis vi sammen er kommet frem til at projektet er realiserbart, udarbejde en sag til politisk behandling om igangsættelse af lokalplan. Det kan også være at vi kan komme frem til et mindre projekt, der ikke medfører lokalplanpligt. Jeg kan foreslå mandag den 23. september for et møde.

 

Venlig hilsen
Anja Valhøj
Planchef


man. 25. nov. 2019 

Kære Mette

Tak for de smukke ord. Undskyld mig men hvad er det lige, som jeres nye luksushytte vil gøre for andre end jer selv?

Det er gud ske lov ikke hele året rundt at I fejler, og der er altså heller ikke megen ironi i mit svar til Heino, se nedenfor.

Kærligste julehilsner

Frederik


Hej Heino

Tak for det, men det er ikke humor alt sammen. For hvordan kan du forene nedskæringer på ældreområdet med et behov for destruktion(nedrivning af det ikoniske rådhus) og miljøsvineriet med opførelsen af et nyt goldt rådhus?

Det er en gal mands værk, og jo før du fatter det jo bedre. Spørgsmålet du bør stille dig selv er, om du har bollerne til at give Smeden fingeren.

Kærlig hilsen

Frederik Backhaus


søn. 24. nov. 2019 kl. 10.47 skrev Mette Gerdøe-Frederiksen <mgfrederiksen@vordingborg.dk>:

Kære alle.

Jeg er så glad for denne søde juletid. Alle har lyst til at gøre noget for andre Så skønt; og hvor ville det være dejligt, hvis det skete hele året. ( Og, ja. Jeg kan godt læse ironien i beskeden. God jul 


Den 24. november 2019 kl. 08.22.51 CET skrev Heino Frederik Hahn <hhahn@vordingborg.dk>:

Der er længe til 1 april 

Den 23. nov. 2019 

Kære medlemmer af kommunalbestyrelsen

Jeg har sendt denne lille opsang til borgmesteren. Det sidste bør I nok studse lidt over. Nå men, hvem blinker først?

mvh

Frederik Backhaus


fre. 22. nov. 2019 kl. 11.36
Subject: Gratis renovering af rådhuset
To: Borgmesteren Fællespostkasse <borgmesteren@vordingborg.dk>

Kære Mikael

Jeg har med stor undren læst at en renovering af bl.a. rådhuset skulle løbe op i 30 mio. kr. Det er jo en helt afgørende udgiftspost, da den har banet vejen for en eller anden form for rationale bag beslutningen om at opføre et nyt rådhus. 

Det er jo snart jul, så jeg tror godt at jeg kan få borgere til at deltage og virksomheder til at sponsorere renoveringen af rådhuset, hvis altså I blot trækker budgetforliget tilbage. Julen ville komme tilbage, de ældre ville få deres pleje og der ville blive råd til alt muligt til gavn for borgerne. Kommunen har jo i forvejen ikke nogen penge, men måske der alligevel ville blive plads til et klimatiltag som gratis renovation for dem med naturhaver.

Så hvad siger du til en gratis renovering af rådhuset?, vi kunne evt. gennemgå arbejderne på rådhuset med pressen på sidelinien.....hvis du tager julemandskostumet på får du utvivlsomt titlen som årets julemand!.

Sender du det videre som du plejer?, og har du talt med Valhøj for nyligt?


Bedste hilsner

Frederik Backhaus